Thống kê
Hôm nay : 28
Tháng 08 : 87
Năm 2020 : 4.093
 • Phan Thị Phương Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV.PTCM
  • Điện thoại:
   0915776274
  • Email:
   ptpthuy.mgvtho.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0911351909
  • Email:
   ltl.mgvtho.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0916 601111
  • Email:
   leminh.sgddt@tentinh.gov.vn