Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 02 : 146
Năm 2020 : 325
Quyết định về việc banh hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ

Quyết định về việc banh hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức và người lao động tại trường MN Vạn Thọ  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌ Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ ...
Các thông báo

Các thông báo

THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm nonnăm học 2019-2020( Biểu mẫu 1) THÔNG BÁOCông khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế trường mầm non Vạn ThọNăm học 2019 – 2020( Biểu mẫu 2) THÔNG BÁOCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020( Biểu ...
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai  Trường mầm non Vạn Thọ - Năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai Trường mầm non Vạn Thọ - Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌ Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất số ...
Kế hoạch về việc thuỵc hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT -BGD&ĐT

Kế hoạch về việc thuỵc hiện Quy chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT -BGD&ĐT

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”;Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020,Trường mầm non Vạn Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công ...
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook