Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 127
Năm 2020 : 3.400
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai Trường mầm non Vạn Thọ - Năm học 2019 - 2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VẠN THỌ

Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường,

Theo đề nghị của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường

Điều 1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai năm học 2019- 2020 gồm các Ông ( bà ) có tên sau :

(có danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai theo kế hoạch, thời gian và nhiệm vụ được phân công; thu thập đầy đủ, chính xác các số liệu để kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03 , 04, gồm nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính.

Điều 3. BGH, bộ phận kế toán, chuyên môn và các bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan