Thống kê
Hôm nay : 28
Tháng 08 : 87
Năm 2020 : 4.093
Triển khai công văn số 5847/UBND-KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 09/6/2020 của văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Trường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai công văn số 5847/UBND-KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 09/6/2020 của văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Trường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai công văn số 5847/UBND-KGVX ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 09/6/2020 của văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Trường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.