Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 08 : 58
Năm 2020 : 4.064
Nghị đinh số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ

Nghị đinh số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ

Căn cứ Luật Tỏ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;Căn cứ luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 6 tháng 4 năm 2016'Chính phủ ban hành Nghi định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của ...
HỘI KHỎE MĂNG NON CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

HỘI KHỎE MĂNG NON CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

 Thực  hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục, kế hoạch năm học 2017-2018 của nhà trường về các phong trào hội thi; Hòa chung không khí của tất cả các trường mầm non trong toàn huyện Vạn Ninh, sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, trường mầm non Vạn Lương tổ chức hội thi “Hội khỏe măng non cấp trường” năm học ...